ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення

1.1. Даний документ «Політика конфіденційності» (далі - за текстом - «Політика»), являє собою правила використання персональної інформації Користувача.

1.2. Ця Політика є невід'ємною частиною Правил використання горизонтальної мережі «Зворотній зв'язок» (далі - за текстом - «Правила»), розміщені та/або доступні в мережі Інтернет за адресою: http://www.feedback.ua/uk/rules, а також інших укладених з Користувачем угод, коли це прямо передбачено їх умовами.

1.3. Використовуючи горизонтальну мережу «Зворотній зв'язок» (далі - за текстом - «Сайт»), Ви добровільно, за власним бажанням і в своїх інтересах даєте безстрокову письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення (втрата авторства), блокування, видалення, знищення персональних даних задля цілей, встановлених цією Політикою.

1.4. Зареєстрований користувач визнається таким, що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», у тому числі повідомленим про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних.

1.5. Суть цієї Політики, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, треба розуміти та застосовувати відповідно до чинного законодавства України.

1.6. Тут і далі в Політиці використовуються терміни та визначення, передбачені Правилами, а також іншими укладеними з Користувачем договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її змісту. В інших випадках тлумачення що застосовується у Політиці терміну проводиться відповідно до чинного законодавства України, звичаями ділового обороту, або наукової доктриною.

2. Персональна інформація

2.1. Під персональною інформацією в цієї Політики розуміється:

2.1.1. Інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації або автентифікації, а також в процесі подальшого використання Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу, включаючи персональні дані Користувача.

2.1.2. Дані, які передаються в автоматичному режимі в залежності від налаштувань програмного забезпечення Користувача, включаючи, але не обмежуючись: IP-адресу, cookie, дані про використовуване Користувачем програмного продукту і пристрою для роботи в мережі зв'язку, включаючи Інтернет, параметрах та налаштування інтернет-браузерів , переданої і одержуваної з використанням Сервісу інформації та матеріалах.

2.2. Адміністрація не буде відповідальна за порядок використання персональної інформації користувачів третіми особами, з якими Користувач взаємодіє в рамках використання Сайту та/або заснованого на його основі Сервісу.

2.3. Користувач усвідомлює і приймає можливість розміщення на сторінках Сайту програмного забезпечення третіх осіб, у результаті чого такі особи можуть отримувати зазначені в п.2.1.2 знеособлені дані.

До вказаного програмного забезпечення третіх осіб серед іншого можуть належати:

Користувач має право самостійно обмежити збір такої інформації третіми особами, використовуючи стандартні настройки конфіденційності застосовуваного їм для роботи зі Сайтом інтернет-браузера.

2.4. Адміністрація має право встановлювати вимоги щодо складу Персональної інформації Користувача, яка повинна обов'язково надаватися для використання Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу. Якщо певна інформація не позначена як обов'язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.

2.5. Адміністрація не здійснює перевірку достовірності наданої Персональної інформації, вважаючи, що Користувач діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль на підтримання такої інформації в актуальному стані. Проте в деяких випадках Адміністрація може запросити підтвердження достовірності наданої Користувачем інформації.

3. Цілі обробки Персональної інформації

3.1. Адміністрація здійснює обробку, в тому числі збір і зберігання тільки тієї Персональної інформації, яка необхідна для укладення та виконання угод з Користувачем.

3.2. Адміністрація має право використовувати Персональну інформацію зокрема в таких цілях:

3.2.1. Укладання угод (договорів) на використання Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу;

3.2.2. Виконання зобов'язань за укладеними угодами (договорами), включаючи надання Користувачеві доступу до Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу;

3.2.3. Ідентифікація Користувача в межах виконання зобов'язань по укладених з ним угодам (договорам);

3.2.4. Надання технічної підтримки у зв'язку з використанням Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу;

3.2.5. Забезпечення зв'язку з Користувачем задля інформаційного обслуговування і поліпшення якості Сервісу, в тому числі в порядку нотифікації із залученням третіх осіб;

3.2.6. Використання знеособлених даних для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими ознаками;

3.2.7. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень на основі наявних даних.

4. Вимоги до захисту Персональної інформації

4.1. Адміністрація здійснює зберігання Персональної інформації та забезпечує її охорону від несанкціонованого доступу та розповсюдження відповідно до внутрішніх правил та регламентів.

4.2. Відносно Персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія Сайту або наданого на його основі Сервісу або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

4.3. Адміністрація має право передавати Персональну інформацію третім особам в наступних випадках:

4.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;

4.3.2. Передача необхідна в межах використання Користувачем функціональних можливостей Сайту та/або специфіки заснованого на ньому Сервісу;

4.3.3. У зв'язку з передачею Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу у володіння, користування або власність третьої особи, включаючи поступку прав по укладених з Користувачем угодами на користь такої третьої особи;

4.3.4. За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури;

4.3.5. Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації сайту у зв'язку з порушенням укладених з Користувачем угод.

5. Зміна Персональної інформації

5.1. Користувач має право в будь-який момент самостійно відредагувати надану ним при реєстрації або авторизації Персональну інформацію. Винятком є проходження Автентифікації за допомогою сервісів: (BankID, MobileID, тощо) в результаті чого певна Персональна інформація може виявитися недоступною для редагування.

5.2. У разі припинення укладеної угоди, Користувач має право зупинити власний обліковий запис або реалізувати право на відкликання згоди на обробку його персональних даних шляхом надсилання Адміністрації запиту на блокування свого облікового запису на адресу: support@feedback.ua

5.3. З метою підвищення якості Сервісу та забезпечення можливості правового захисту, Адміністрація має право зберігати лог-файли про дії, що скоєні Користувачем в межах використання Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу, а також у зв'язку з укладенням та виконанням Користувачем Угоди та інших договорів зі свого боку , протягом 1 (одного) року з моменту їх вчинення.

6. Зміна Політики конфіденційності

6.1. Ця Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Політики набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6.2. Чинна редакція Політики знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.feedback.ua/uk/privacy


Адміністрація сайту
(Останнє оновлення: 30-11-2017)