ПРАВИЛА САЙТУ

ПРАВИЛА САЙТУ

1. Загальні положення

1.1. Правила користування горизонтальної мережі «Зворотній зв'язок» (далі - за текстом - «Правила»), розроблені Адміністрацією сайту і визначають умови його використання. Правила є обов'язковими для дотримання всіма Користувачами сайту. Незнання Правил не звільняє від необхідності їх виконання.

1.2. Використовуючи горизонтальну мережу «Зворотній зв'язок» (далі - за текстом - «Сайт»), Ви добровільно, за власним бажанням і в своїх інтересах даєте безстрокову письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення (втрата авторства), блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених Політикою конфіденційності цілях — http://www.feedback.ua/uk/privacy.

1.3. Починаючи використовувати Сайт та/або будь-який сервіс/його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається прийнявшим дані Правила в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь положеннями з Правил, Користувач повинен відмовитися від використання Сайту і/або заснованих на ньому сервісів.

1.4. Користувачам на Сайті надається перелік адміністративних послуг, який не є вичерпним:

2. Основні поняття та визначення

2.1. Сайт — сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном і адресним простором доменів: WWW.FEEDBACK.UA та WWW.FB.UA

2.2. Власник Сайту — особи, у розпорядженні яких знаходиться доменні імена www.feedback.ua та www.fb.ua, сервер(и) і пов'язане ними програмне забезпечення.

2.3. Команда розробників (Адміністрація) — особи, уповноважені Власником Сайту на здійснення управління Сайтом та інші дії, пов'язані з його використанням. Адміністрація Сайту діє від імені Власника Сайту, якщо інше не буде вказано окремо.

2.4. Партнерська організація (Партнер) — територіальна громада, політична, правозахисна, громадська та/або інша організація, що зареєстрована відповідно до чинного законодавства та погодилася співпрацювати на умовах Партнерської програми.

2.5. Користувач Сайту (Користувач) — особа, що здійснює доступ до Сайту та/або заснованому на ньому сервісу через мережу Інтернет, а також за допомогою Громадських приймалень через операторів.

2.6. Особистий кабінет Користувача — розділ Сайту, доступний Користувачу після реєстрації, за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм обліковим записом (аккаунтом), в тому числі, розміщує матеріали, відправляє і отримує особисті повідомлення, вчиняє інші дії, пов'язані з використанням Сайту.

2.7. Приватні повідомлення — електронні повідомлення, що передаються одним Користувачем іншому і не доступні третім особам, відправлення та отримання яких здійснюється з використанням особистого кабінету Користувача.

2.8. «Логін, Пароль» — певний набір символів, що дозволяє пройти авторизацію Користувачеві на Сайті, щоб управляти своїм обліковим записом (аккаунтом).

2.9. Аватар — відображуване графічне зображення (іконка), зменшена фотографія Користувача.

2.10. Блог — користувальницький інтернет-щоденник, основний вміст якого записи які регулярно додаються, що містять текст, зображення або мультимедіа.

2.11. Контент — будь-яка цифрова інформація (тексти, графіка, мультимедіа), яку Користувач розміщує на Сайті та/або заснованому на ньому сервісі.

3. Реєстрація

3.1. Для того щоб скористатися деякими сервісами Сайту та/або окремими функціями сервісів, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний обліковий запис (акаунт).

3.2. При реєстрації Користувач погоджується надати достовірну і повну інформацію про себе, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації Сайту є підстави вважати, що надана Користувачем інформація завідомо неповна або недостовірна, Адміністрація має право заблокувати обліковий запис Користувача.

3.3. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який момент потребувати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - документи, що посвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Адміністрації, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 3.2 даних Правил.

3.4. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачеві в доступі до облікового запису та використанні сервісів Сайту.

3.5. Зареєстрованим Партнерам може бути обмежений доступ до сервісів Сайту, при порушенні умов використання наданих сервісів.

4. Контент Користувача

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність і відповідність змісту розміщеного їм контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту або зміст контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або зазіхає на належні їм нематеріальні блага.

4.2. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або розповсюдженні їм контенту, або видалити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісів Сайту. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.

4.3. При використанні сервісів Сайту Користувач не має права:

4.3.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є недостовірним, незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб чи організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (у тому числі під видом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин чи іншої зброї;

4.3.2. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

4.3.3. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які повідомлення спамового характеру, що містять пропозиції відвідувачам Сайту брати участь у різного роду «пірамідах», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку і e-mail-бизнесів, «листи щастя» і т.п. з прямим або непрямим зазначенням компаній, осіб або груп осіб (їх ресурсів (URL-сайтів), адрес місцезнаходження, телефонів, контактів), що займаються цією діяльністю;

4.3.4. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

4.4. На сайті реалізована можливість самомодерації контенту, де кожен користувач може нараховувати «штрафні бали» іншим учасникам сайту. При досягненні 13 (тринадцяти) балів аккаунт користувача автоматично блокується на один календарний місяць. У разі повторного блокування аккаунту користувача протягом року часовий термін блокування збільшується.

4.5. Адміністрація не займається розглядом та вирішенням спорів, а також інших конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами, однак залишає за собою право обмежити доступ Користувача до сервісів Сайту на один календарний місяць, у разі отримання скарг від користувачів на порушення п. 4.3 даних Правил.

5. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

5.1. Користувач використовує сервіси Сайту на свій власний ризик. Сервіси надаються «як є». Адміністрація не бере на себе ніякої відповідальності, у тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача.

5.2. Адміністрація не гарантує, що: сервіси відповідають чи відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в якої-небудь якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження яких-небудь фактів); якість якого-небудь продукту, послуги, інформації і таке інше, отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача.

5.3. Будь-яку інформацію та/або матеріали (в тому числі завантажуване ПЗ, листи, будь-які інструкції та керівництва до дії і т.п.), доступ до яких Користувач отримує за допомогою сервісів Сайту, він може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання даної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яка може бути заподіяна комп'ютеру Користувача або третім особам, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди.

5.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання Користувачем сервісів Сайту або окремих частин/функцій сервісів.

6. Реклама на Сайті

6.1. Розміщення реклами на Сайті допускається відповідно до укладеного Договору «Про розміщення реклами», згідно з установленими розцінками (тарифами) зазначеними у розділі: http://www.feedback.ua/uk/advertising. Вимоги до законності, точності, достовірності реклами визначаються відповідно до Закону України «Про рекламу».

6.2. Офіційна реклама:

6.2.1. Офіційною рекламою вважається будь-яка інформація (в повідомленнях, в матеріалах, банерах тощо), оплачена відповідно встановлених розцінок (тарифів) і розміщена у спеціально призначених для цього місцях.

6.3. Неофіційна реклама:

6.3.1. Неофіційною рекламою вважаються посилання на сторінки та/або сайти поза домену www.feedback.ua, що розміщені:

6.4. Рекламою не вважається:

6.4.1. Будь-які посилання в Особистому кабінеті Користувача.

6.4.2. Повідомлення від Організацій партнерів, в яких посилання на сторонній сайт використовується для інформування Користувача.

6.5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відмовити в розміщенні реклами без пояснення причин, а також видаляти неофіційну рекламу, яка суперечить Політики сайту.

7. Зміна правил

7.1. Ці Правила користування сайтом можуть бути доповнені та/або змінені Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення користувачів сайту. Правила набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Правил.

7.2. Чинна редакція Правил знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.feedback.ua/uk/rules


Адміністрація сайту
(Останнє оновлення: 20-05-2017)