Горизонтальна мережа — це платформа, яка трансформує громадянське суспільство України та допомагає розбудувати взаємодію між користувачами в цифровому форматі з використанням незалежних від людського фактора алгоритмів. Місія «Зворотнього зв'язку» — організація гармонійних (справедливих) взаємовідносин в суспільстві різних за статусом та рівних по праву людей, через застосування інноваційних цифрових технологій, що призведе до утвердження верховенства права в Україні.

Ключовою особливістю мережі є формування електронного реєстру, в якому відображаються документально підтверджені факти порушення прав і законних інтересів громадян України. Накопичення, структурування і систематизація даних створюють умови для ведення відкритої статистики (моніторингу), виявлення службової недбалості (злочинних дій) в роботі посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування. Електронний реєстр дозволяє викривати взаємозв'язки та причини походження системних порушень із залученням компетентних фахівців в незалежності від їх місця мешкання (знаходження). Детальніше...

Налагодження «Зворотнього зв'язку» між владою і суспільством, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, запустить процес незворотної зміни (трансформації) системи державного управління та зробить її відкритою, а діяльність державних службовців прозорою та підконтрольною.

Творимо зміни спільно, з людьми і для людей!