1. Загальні положення

1.1. Адміністрація сайту на умовах ділового співробітництва пропонує політичним, правозахисним, громадським, благодійним, комерційним та іншим організаціям, взяти участь в управлінні та розробці Української мережі прямої демократії (далі - за текстом - «Зворотний зв'язок»).

1.2. Участь у Програмі дає можливість організаціям виступати керуючими-партнерами проекту «Зворотний зв'язок», згідно блок-схеми організаційної структури. Партнерська організація використовуючи Сайт та/або заснований на ньому Сервіс підвищує ефективність своєї організаційної діяльності, також на добровільних засадах бере участь у створенні Громадських приймалень.

1.3. Виборність керуючого-партнера відбувається кожні три місяці, серед партнерських організацій, які мають кращі кількісно-якісні показники на підставі організаційної діяльності за минулий квартал.

1.4. Кількісно-якісні показники розраховуються за кількістю членів організації, суми щомісячних членських (благодійних) внесків, створених Громадських приймалень та реєстрацій звернень громадян, а також активного використання Сайту та/або заснованого на ньому Сервісу.

2. Основні поняття та визначення

2.1. Українська мережа прямої демократії (Сайт) — сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном і єдиним адресним простором домену: WWW.FEEDBACK.UA

2.2. Власник Сайту — особи, у розпорядженні яких знаходиться доменне ім'я www.feedback.ua, сервер(и) і пов'язане ними програмне забезпечення.

2.3. Команда розробників (Адміністрація) — особи, уповноважені Власником Сайту на здійснення управління Сайтом та інші дії, пов'язані з його використанням. Адміністрація Сайту діє від імені Власника Сайту, якщо інше не буде вказано окремо.

2.4. Керуючий партнер (Партнер) — політична, правозахисна, громадська, благодійна, комерційна і / або інша організація обласного рівня, яка зареєстрована в Українській мережі прямої демократії, має кращі кількісно-якісні показники на підставі організаційної діяльності за минулий квартал.

2.5. Партнерська організація (Організація) — політична, правозахисна, громадська, благодійна, комерційна та/або інша організація, що зареєстрована відповідно до чинного законодавства і яка бере участь в Українській мережі прямої демократії.

2.6. Громадська приймальня — певне приміщення, кімната або окрема її частина, де розташоване необхідне обладнання та виконують свої функціональні обов’язки оператори.

2.7. Оператор — найманий працівник або співробітник партнерської організації, який проводить роботу по обробці звернень від Користувачів з подальшою реєстрацією їх в електронному реєстрі.

3. Умови участі

3.1. Партнерами проекту «Зворотній зв'язок» можуть стати організації, які здійснили реєстрацію на сайті, опублікували документи, що підтверджують реєстрацію (легалізацію) відповідно до чинного законодавства, разом з Статутом організації.

3.2. Партнер отримує привілейований доступ до інформаційної системи «Зворотній зв'язок» і право на надання консультаційних послуг, при створенні Громадської приймальні та здійсненні реєстрації звернень від користувачів в електронному реєстрі.

3.3. У разі виявлення передачі відомостей, інформації отриманої в ході надання консультаційних послуг третім особам, привілейований доступ даного Партнера і його участь в управлінні Української мережі прямої демократії буде заблоковано на постійній основі.

4. Права керуючих партнерів

4.1. Партнер має право:

4.1.1. ініціювати пропозиції;

4.1.2. припинити співпрацю.

5. Зміна Програми

5.1. Діюча Програма може бути доповнена і/або змінена Адміністрацією в односторонньому порядку, з обов'язковим попереднім повідомленням Партнерів, за 30 (тридцять) календарних днів до внесення змін. Оновлені умови Програми набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

5.2. Чинна редакція Програми знаходиться на Сайті в мережі Інтернет за адресою: http://www.feedback.ua/ua/partnership


Адміністрація сайту
(Останнє Оновлення: 30-10-2017)