06-05-2019 08:21:22

Сучасне державне управління побудовано закрито, жорстко-ієрархічно, де в кожній ланці є свій «начальник і підлеглий». Це стосується будь-якої організаційної структури: політичної, громадської, комерційної тощо, всередині кожної є ієрархічна управлінська вертикаль. На певних етапах розвитку людства це були найбільш ефективні моделі керування. Вони працювали до недавнього часу.  Але, світ змінився, цифрові технології стрімко увійшли в наше життя. Всі закриті ієрархічні моделі управління перестають бути ефективними, їх використовують «слуги народу» задля особистого збагачення. Кого б ми не змінили «у керма» стає все гірше. Всі ці негативні явища спостерігаємо останні роки.

 

Повстає закономірне питання: ЩО РОБИТИ?

 

Необхідно змінювати систему державного управління з закрито-ієрархічного типу, яка працює за принципом «начальник і підлеглий», на відкриту систему прямого народовладдя з фаховим (компетентним) управлінням, громадським контролем та інструментами «зворотнього зв’язку». Розбудова відкритих суспільних взаємовідносин відновить об'єднуючі якості, яких сьогодні бракує, це: довіра один одному, узгодженість в ухваленні спільних рішень, подальша практична співпраця, яка спрямована на досягнення визначених цілей. Спільна діяльність надасть посилення правових можливостей по утвердженню верховенства права в Україні.

 

Наше завдання без конфліктів та силових протистоянь, практично запустити незворотню трансформацію системи державного управління. Щоб розпочався перехід з одного стану, в якому країна знаходиться останні десятиліття, до майбутньої моделі сучасного управління, яка влаштує більшість громадян України. Забезпечити перехідний процес можливо лише за умови використання інноваційних цифрових технологій. Однією з таких технологій є горизонтальна мережа «Зворотній зв'язок» (www.fb.ua) – це інструмент самоорганізації громадян України, який допомагає учасникам різних громадсько-політичних об’єднань автоматизувати організаційно-правові відносини та зробити їх тотально відкритими.

 

Жоден з процесів в колективному середовище неповинен залежати від одноосібного рішення однієї людини. Можливість добровільно вступити до організації має бути у кожного громадянина. Використання членських внесків або благодійних коштів має бути прозорим. Прийняття колективних рішень (голосування) має бути персоніфікованим, а ведення документообігу відбувається виключно в цифровому вигляді при використанні незалежних від людського фактора сервісів (алгоритмів). Всіма вищевказаними процесами в організації дуже легко управляти за допомогою смартфону та мобільного Інтернету.

 

Будь-яка спроба маніпуляції, фальшування, підміни або просування власних інтересів прикриваючись патріотичними гаслами стають неможливими. Будь-які несанкціоновані спроби втручання у роботу горизонтальної мережі помітні завдяки використанню інноваційних технологій типу Blockchain, Hashgraph та інших. Будь хто, в будь-який час може отримали необхідну інформацію щодо результатів діяльності організації у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі. Автоматизація процесів в громадсько-політичних об’єднаннях це лише перший крок в розбудові відкритих суспільних взаємовідносин.

 

Саме ВІДКРИТІСТЬ дозволяє змінювати систему управління задля блага всіх громадян, а ні на користь окремих олігархічних груп. В відкритих системах можливо не тільки обирати фахівців на управлінські посади та й відкликати їх, якщо в цьому є потреба. Сучасні цифрові технології без конфліктів та силових протистоянь можуть забезпечити незворотню трансформацію системи державного управління.

Але, потрібно усвідомити, що без самоорганізації громадян, переорієнтації свідомості з боротьби на єдність, системної комунікації і координації спільних дій, всі ці перетворення можуть бути черговою мімікрією. Попереду дуже багато роботи…

 

Єднаймося Україно!