Патріотами України розроблена горизонтальна мережа «Зворотній зв'язок» — це інструмент самоорганізації громадян України, за допомоги якого учасники різних громадсько-політичних об’єднань мають можливість автоматизувати процеси вступу до організації, сплату членських внесків, контролю використання спільних коштів, ініціювання колективного прийняття рішень (голосування) та ведення документообігу. Всі процеси відбуваються виключно в цифровому вигляді при використанні незалежних від людського фактора сервісів (алгоритмів).

Ключовою складовою мережі «Зворотній зв’язок» є формування електронного реєстру, в якому відображаються документально підтверджені факти порушення прав і законних інтересів громадян України. Таким чином, створюються умови організації відкритої статистики (моніторингу) та виявлення службової недбалості (злочинних дій) в роботі посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування всіх рівнів. Електронний реєстр дозволяє викривати взаємозв'язки та причини походження системних порушень із залученням компетентних фахівців в незалежності від їх місця мешкання (знаходження).

Місія «Зворотнього зв'язку» — зміна парадигми розвитку суспільства, шляхом застосування інноваційних цифрових технологій, які спрямовані на утвердження верховенства права в Україні.

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій при взаємодії громадян, інститутів громадянського суспільства, бізнесу з державними установами, що у більш широкому сенсі називають електронним урядуванням, дозволить модернізувати систему державного управління і зробити її відкритою, а діяльність державних службовців прозорою та підконтрольною.

Ми переконані, що об’єднавши зусилля зможемо побудувати країну майбутнього, без порушень прав громадян та хабарництва, якою будемо разом пишатися!


ПАРТНЕРИ

Підтримати проект